Drogi Kliencie,
 
Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2015 roku zamykamy dotychczasowy Program Afiliacyjny nazwa.pl. Od tej daty nie będą naliczane nowe nagrody. Wszystkie nagrody za przedłużenia, wynikające z dotychczasowych poleceń zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem.

Pozdrawiamy
Zespół nazwa.pl

 
 
 
   

nazwa.pl S.A. (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553
Kraków, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS: 0000508122, wysokość kapitału zakładowego 125 300 000 PLN (w całości opłacony),
REGON: 120805512, NIP: 6751402920 Kontaktowy adres e-mail: kontakt@nazwa.pl

Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych nazwa.pl, jest możliwa po zalogowaniu się do Panelu Klienta