Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 20 zł

W jaki sposób wystawić fakturę VAT, proformę, korygującą?

Dodawanie nowej faktury

Aby rozpocząć korzystanie z programu Active.invoice, wpisz w przeglądarce internetowej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzupełnij dane logowania (2), czyli nazwę użytkownika i hasło dostępowe, a następnie kliknij przycisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Program Active.invoice pozwala w intuicyjny sposób wystawiać i edytować faktury VAT, proforma i korygujące.

Aby wystawić nową fakturę, należy w górnym menu wybrać zakładkę Faktury (1), a następnie kliknąć opcję Wystaw (2).

Wyświetlony zostanie formularz dodawania nowej faktury. W lewym górnym rogu wybierz z listy rozwijanej Rodzaj (1) faktury: VAT, Proforma, Korygująca.

Dodawanie faktury VAT i proforma
 1. Wpisz ręcznie lub pozostaw automatycznie wpisany numer faktury (1).
 2. Wybierz datę wystawienia faktury (2) i datę sprzedaży (3).
 3. Jeśli faktura nie została jeszcze opłacona, wybierz termin płatności (4) i formę zapłaty (5).
 4. Jeśli faktura została już opłacona, zaznacz checkbox przy opcji Opłacona (6), wybierz datę dokonanej zapłaty (7) i jej formę (8).
 5. Uzupełnij dane NabywcyAdresata (1) faktury lub wybierz nabywcę z listy (2), wówczas jego dane zostaną automatycznie wypełnione. Jeśli wpisujesz dane nabywcy po raz pierwszy, zaznacz poniżej checkbox Utwórz nowego kontrahenta (3), aby przy kolejnej fakturze móc wybrać go z listy.
 6. Dodaj sprzedawane produkty wpisujące ręcznie ich dane lub wybierając z listy (1). Dopisz ewentualne uwagi dotyczące faktury i kliknij poniżej przycisk Wystaw (2), aby zakończyć jej dodawanie.
Dodawanie faktury korygującej
 1. Po wybraniu, przy opcji Rodzaj, faktury Korygującej, wyświetlony zostanie komunikat o konieczności wybrania faktury, która ma być skorygowana. Zatwierdź komunikat klikając OK.
 2. Kliknij przycisk Wybierz fakturę do korekty (1), który widoczny będzie powyżej Rodzaju faktury i z listy wybierz tę fakturę, dla której chcesz dodać korektę.
 3. Po wybraniu faktury do skorygowania, pola z danymi nabywcy oraz z produktami zostaną automatycznie uzupełnione. Wykonaj wymagane zmiany na fakturze.
 4. Opcjonalnie, uzupełnij dodatkowe Informacje o korekcie, wybierając czy jest ona Zmniejszająca czy Zwiększająca (1) oraz wpisując Podstawę korekty (2).
 5. Po wykonaniu zmian i uzupełnieniu informacji, kliknij przycisk Wystaw.
Table of Contents