Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 20 zł

Podstawowe informacje, logowanie i zmiana hasła

Czym jest Active.invoice?

Program Active.invoice to aplikacja wspomagająca fakturowanie. Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze, ponieważ dostęp do niej odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Podstawowe funkcje programu Active.invoice to m.in.:

 • wystawianie dokumentów takich jak faktury, proformy, rachunki i faktury korygujące;
 • definiowanie stawek VAT;
 • tworzenie listy produktów i ich kategorii;
 • zarządzanie listą kontrahentów;
 • wysyłanie faktur na adresy e-mail kontrahentów;
 • tworzenie raportów.
Logowanie do Active.invoice

Aby rozpocząć korzystanie z programu Active.invoice, wpisz w przeglądarce internetowej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzupełnij dane logowania (2), czyli nazwę użytkownika i hasło dostępowe, a następnie kliknij przycisk Zaloguj (3).

Nazwą użytkownika jest pierwszy człon adresu serwera, na którym uruchomiono usługę, lub jego pełny identyfikator. Przykładowo, dla serwera o identyfikatorze server12345.nazwa.pl, loginem do Active.invoice będzie server12345 lub server12345.nazwa.pl. Hasło dostępowe jest ustanawiane po założeniu usługi. Można je również zmienić w Panelu Klienta.

Logowanie do aplikacji zrealizować można również bezpośrednio poprzez Panel Klienta. W tym celu należy przejść do zakładki Centrum logowania (1) i kliknąć przycisk PRZEJDŹ (2), który widoczny będzie w aktywnej sekcji Active.invoice.

Zmiana hasła do Active.invoice

Zmianę hasła do aplikacji wykonać można w Panelu Klienta. W tym celu, po zalogowaniu do Panelu Klienta, przejdź do zakładki Moje danezmiana haseł i wybierz kartę Active.invoice (1). Wyświetlony zostanie formularz, w którym należy:

 • wybrać identyfikator serwera, na którym uruchomiono usługę Active.invoice (2);
 • wpisać hasło logowania do Panelu Klienta (3), w celu autoryzacji zmiany;
 • dwukrotnie wpisać nowe hasło do usługi Active.invoice (4);
 • kliknąć przycisk ZATWIERDŹ (5).

Zalecane jest ustawienie silnego hasła, które charakteryzuje się długością przynajmniej 8 znaków (im dłuższe tym lepiej), wśród których powinny się znaleźć małe oraz wielkie litery, znaki specjalne i cyfry. Zaleca się, aby silne hasło nie zawierało popularnych wyrazów, imion czy też nazw własnych.

Zmiana hasła możliwa jest również bezpośrednio w samej aplikacji Active.invoice. Aby ją zrealizować, wykonaj następujące czynności:

 • przejdź w górnym menu aplikacji do zakładki Konfiguracja (1) i wybierz opcję Zmiana Hasła (2);
 • wpisz obecne hasło do programu (3);
 • wpisz dwukrotnie nowe hasło (4);
 • kliknij przycisk Zapisz (5).

Table of Contents