Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Opis poszczególnych funkcji Active.admin

Panel Active.admin jest wygodnym narzędziem, dzięki któremu użytkownicy usług hostingowych nazwa.pl mogą w pełni zarządzać posiadanymi przez siebie serwerami www i pocztowymi. Niniejszy artykuł przedstawia w skrócie opis poszczególnych funkcji, które dostępne są w panelu Active.admin.

Działanie poszczególnych funkcji zostało wyjaśnione na przykładach w artykułach w działach: CloudHosting, CloudHosting WordPress, CloudHosting e-Sklep, Certyfikaty SSL.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustalić właściwy panel Active.admin?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zalogować się do panelu Active.admin?

 1. Poczta

  • Wykaz kont e-mail – wyświetla wszystkie konta e-mail na serwerze z późniejszą opcją edycji ich ustawień;
  • Dodaj konto e-mail – pozwala na dodanie nowego konta e-mail (szczegółowy opis funkcji);
  • Migracja poczty – pozwala na migrację poczty z zewnętrznego serwera na serwer w nazwa.pl (szczegółowy opis funkcji);
  • Wykaz aliasów – wyświetla wszystkie aliasy na serwerze z późniejszą opcją ich edycji;
  • Dodaj alias – pozwala na dodanie nowego aliasu (szczegółowy opis funkcji);
  • Filtr antyspamowy – pozwala na edycję ustawień białej i czarnej listy (szczegółowy opis funkcji);
  • Wykaz list dyskusyjnych – wyświetla wszystkie utworzone listy dyskusyjne z późniejszą opcją edycji;
  • Dodaj listę dyskusyjną – pozwala na dodanie nowej listy dyskusyjnej (szczegółowy opis funkcji).
 2. Domeny

  • Wykaz domen – wyświetla listę domen z późniejszą opcją edycji ich ustawień;
  • Dodaj domenę – pozwala na dodanie obsługi nowej domeny (szczegółowy opis funkcji);
  • Certyfikaty SSL – pozwala na zarządzanie certyfikatami SSL; funkcja ta jest niedostępna w przypadków serwerów pocztowych serii CloudMail; (szczegółowy opis funkcji);
 3. FTP

  • Wykaz kont FTP – wyświetla listę kont FTP dodanych na serwerze (szczegółowy opis funkcji);
  • Dodaj konto FTP – pozwala na dodanie nowego konta FTP;
  • Dostęp do FTP – pozwala na konfigurację opcji dostępu do FTP.

  WAŻNE! Funkcje menu FTP są niedostępne w przypadków serwerów pocztowych serii CloudMail.

 4. Bazy danych

  • Wykaz baz danych – wyświetla listę baz danych na serwerze z późniejszą opcją ich edycji;
  • Dodaj bazę danych – pozwala na dodanie nowej bazy danych (szczegółowy opis funkcji);
  • Migracja bazy danych – pozwala na migrację bazy danych z innego serwera;
  • Redis, Memcached – pozwala na włączenie/wyłączenie dodatkowych mechanizmów pamięci podręcznej serwera dla baz danych (szczegółowy opis funkcji);

  WAŻNE! Funkcje menu Bazy danych są niedostępne w przypadków serwerów pocztowych serii CloudMail.

 5. Aplikacje

  • Dodaj aplikacje – uruchamia okno Autoinstalatora aplikacji;
  • Kreator WWW – wyświetla informacje dotyczące logowania do aplikacji Kreator WWW (opcja dostępna jedynie dla Klientów już posiadających Kreator WWW, niedostępna w przypadku serwerów zakupionych po wycofaniu usługi Kreatora WWW).

  WAŻNE! Funkcje menu Aplikacje są niedostępne w przypadków serwerów pocztowych serii CloudMail.

 6. WordPress (zakładka widoczna w przypadku serwerów serii CloudHosting WordPress) / e-Sklep (zakładka widoczna w przypadku serwerów serii CloudHosting e-Sklep)
 7. Statystyki

  • Wykorzystanie usługi – wyświetla informacje dotyczące wykorzystania transferu i zajętości oraz obciążenia serwera (szczegółowy opis funkcji);
  • Monitor zajętości - umożliwia cykliczne sprawdzanie poziomu wykorzystania obszaru dyskowego, przydzielonego na poszczególne usługi (szczegółowy opis funkcji);
  • Obciążenie baz danych – wyświetla statystyki i wykresy obciążenia dla baz danych (szczegółowy opis funkcji);
  • Statystyki WWW – wyświetla informacje dotyczące logowania do aplikacji Active.stats (szczegółowy opis funkcji);
  • Transfer serwera – wyświetla statystyki dotyczące transferu serwera (szczegółowy opis funkcji);
  • Dziennik serwera i usług dodatkowych – umożliwia wyświetlenie/pobranie dziennika dostępu dla serwera i usług dodatkowych oraz wykazu błędów dla serwera (szczegółowy opis funkcji).

  WAŻNE! W przypadku serwerów serii CloudMail w zakładce Statystyki dostępne są tylko funkcje Wykorzystanie usługi oraz Monitor zajętości, pozostałe funkcje są niedostępne.

 8. Ustawienia

  WAŻNE! Funkcje menu Ustawienia są niedostępne w przypadków serwerów pocztowych serii CloudMail.

Table of Contents