Promocja: pl – od 4,99 zł | eu – od 4,99 zł | com – od 20 zł

Monitor zajętej przestrzeni dyskowej

Funkcja Monitor zajętości, dostępna z poziomu panelu Active.admin, umożliwia cykliczne sprawdzanie poziomu wykorzystania obszaru dyskowego, przydzielonego na poszczególne usługi. Po włączeniu tej opcji, raz na dobę sprawdzana jest pamięć przeznaczona na: WWW, konta pocztowe, bazy danych, a także inne posiadane usługi. W przypadku przekroczenia ustalonego poziomu zajęcia, którejkolwiek z monitorowanych powierzchni dyskowych, tworzony jest raport. Zawiera on zestawienie usług o zajętościach wyższych od ustalonego poziomu i jest przesyłany na wskazany w formularzu adres e‑mail.

Konfigurowanie monitora zajętości
  1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz identyfikator posiadanego serwera w polu Nazwa użytkownika oraz, ustalone przez siebie w Panelu Klienta, hasło do usługi (2). Po uzupełnieniu danych, kliknij przycisk Zaloguj (3) (Sprawdź: Jak ustalić właściwy panel Active.admin?).
  2. Przejdź do zakładki StatystykiMonitor zajętości.
  3. Zaznacz opcję Przesyłaj raport dotyczący przekroczenia ustalonej zajętości.
  4. W polu Poziom zajętości wybierz z listy rozwijanej procentową wartość, po przekroczeniu której wysłany zostanie komunikat.
  5. W pustym polu przy opcji Prześlij raport na adres e-mail, wpisz dowolny adres, na który raport zostanie przesłany. Zalecane jest podanie najczęściej używanego adresu, aby nie pominąć przesyłanej wiadomości zawierającej raport.
  6. Ustawienia należy zachować, klikając na przycisk Zapisz.

Table of Contents