Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 20 zł

Jak zmienić dane firmy na fakturze?

Aby rozpocząć korzystanie z programu Active.invoice, wpisz w przeglądarce internetowej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzupełnij dane logowania (2), czyli nazwę użytkownika i hasło dostępowe, a następnie kliknij przycisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

W każdym momencie korzystania z aplikacji możesz dokonać korekty danych swojej firmy, które widoczne są na wystawianych przez Ciebie fakturach w polu Dane sprzedającego. Aby je zmienić, po zalogowaniu do aplikacji przejdź w górnym menu do zakładki Konfiguracja (1) i wybierz opcję Dane firmy (2).

Skoryguj dane w wyświetlonym formularzu i kliknij przycisk Zapisz (1), aby zachować zmiany.

Zaktualizowane dane widoczne będę na nowo wystawionych fakturach. Faktury, które zostały wystawione przed dokonaniem zmiany danych, nie zostaną zaktualizowane.

Table of Contents