Promocja: pl – od 10 zł | eu – od 10 zł | com – od 20 zł

Jak zdefiniować stawkę VAT?

Aby rozpocząć korzystanie z programu Active.invoice, wpisz w przeglądarce internetowej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzupełnij dane logowania (2), czyli nazwę użytkownika i hasło dostępowe, a następnie kliknij przycisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Możesz ustalić dowolną liczbę różnych stawek VAT, jakimi zostaną opodatkowane Twoje produkty i usługi. W tym celu, w górnym menu programu przejdź do zakładki Konfiguracja (1) i wybierz opcję Stawki VAT (2). W polu Stawka VAT (3) wpisz wybraną przez siebie wartość i kliknij przycisk Dodaj (4).

Wpisywana wartość musi być liczbą całkowitą, z przedziału od 0 do 100. Możesz również zdefiniować niestandardowe wartości, np. ZW, NP itp. Tak zdefiniowane wartości będą możliwe do wybrania podczas dodawania nowych produktów. Jeśli Twoja firma nie jest płatnikiem VAT, możesz wystawiać rachunki w kwotach netto (Sprawdź: Nie jestem płatnikiem VAT, czy mogę wystawić rachunek?).

Table of Contents