Twój koszyk
serwery

Technologie

Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytety nazwa.pl, dlatego firma zdecydowała się na kolokację swoich serwerów w najnowocześniejszym Data Center w Polsce, gdzie dla serwerów została przygotowana specjalnie wydzielona przestrzeń, chroniona wielopoziomową kontrolą dostępu.

Bezpieczeństwo serwerów nazwa.pl gwarantowane jest przez zgodność z najwyższą klasą standardu ANSI/TIA 942 - TIER IV, Certyfikaty Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia, Tajne NATO, Tajne UNIA, Tajne KRAJ, certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 HU 11/6162 oraz siedmiostopniową kontrolę dostępu.

Serwery nazwa.pl zasilane są w układzie 2N, zabezpieczone agregatami prądotwórczymi w układzie N+1, a cały tor zasilania każdego z urządzeń jest zdublowany, co daje gwarancję ciągłości pracy na poziomie 99,999%. Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa redundantny system gaśniczy oparty o system gaszenia gazem neutralnym dla ludzi, sprzętu i środowiska.

Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytet nazwa.pl. W celu zapewnienia wszystkim Klientom jednakowo wysokiej jakości usług, na współdzielonych między wielu użytkowników platformach serwerowych, obowiązują parametry bezpieczeństwa. Każda usługa świadczona przez nazwa.pl ma zapewnione zasoby na serwerze, gwarantujące możliwość pełnego wykorzystania parametrów określonych w umowie. Parametry bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia poprawnego działania usług Klientów współdzielących zasoby sprzętowe przed nadmiernym obciążeniem serwera przez pojedynczego Klienta.

nazwa.pl poprzez wprowadzenie parametrów bezpieczeństwa jest w stanie zapewnić każdemu Klientowi nieprzerwane funkcjonowanie usługi przez 99,9% czasu jej świadczenia. Wartość ustalonych parametrów została określona na podstawie stałego monitoringu serwerów nazwa.pl i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawnie wykonanych aplikacji.Dla serwerów serii Active obowiązują parametry bezpieczeństwa podane w poniższej tabeli. Dla usług Strona WWW, midiKREATOR WWW, maxiKREATOR WWW, Kreator Stron WWW, Kreator Stron WWW PRO oraz dla usługi sklepu internetowego obowiązują parametry bezpieczeństwa jak dla serwera Active Cloud Biznes.

Parametry WWW

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 96 MB 128 MB 256 MB 384 MB 256 MB
Jednoczesne połączenia do serwera WWW 60 60 60 60 60
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze WWW w ciągu 24h 21 600 s 32 400 s 43 200 s 86 400 s 36 000 s
Maksymalny czas wykonywania skryptu 30 s 30 s 60 s 90 s 90 s
Maksymalna liczba procesów PHP 16 16 16 16 16
Pamięć RAM - maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 768 MB 1 GB 1,25 GB 2 GB 1,5 GB

Bazy danych

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony
co 24 h
18 000 s 18 000 s 18 000 s 18 000 s 18 000 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny 25 000 25 000 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny 400 000 400 000 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby 100 000 000 100 000 000 120 000 000 150 000 000 150 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 60 60 60 60 60
Maksymalny czas wykonywania zapytania 180 s 180 s 180 s 180 s 180 s
Maksymalny rozmiar bazy danych 1 GB 1 GB 1.5 GB 2 GB 2 GB

Poczta

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 300 300 500 1000 1000
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera SMTP / POP3 / IMAP 60 70 80 80 80
Maksymalna liczba wiadomości e-mail na serwerze 250 000 500 000 750 000 2 500 000 1 000 000

Harmonogram zadań (cron)

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 1 1 1 1 1
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie 60 s 60 s 60 s 60 s 60 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 64 MB 128 MB 256 MB 256 MB 256 MB

System plików

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 750 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Sieć

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalna liczba pakietów wysyłanych w ciągu 1 sekundy 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps(pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 5 TB 5 TB 5 TB 5 TB 5 TB

ADRES KORESPONDENCYJNY

nazwa.pl sp. z o.o.

Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków

NIP: 6751402920
REGON: 120805512

kontakt@nazwa.pl

KRS: 0000594747
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 57 600 000 zł