Twój koszyk
o firmie

centrum pomocy

Masz pytanie? Odpowiedź znajdziesz w Centrum pomocy

szukaj

Technologie

p1 p2 p3

 

 

 

Serwery nazwa.pl znajdują się w jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie centrum przetwarzania danych w Polsce - Polcom Data Center. Wdrożone procedury bezpieczeństwa i najwyższej jakości system monitorowania dają pewność utrzymywania systemów w gotowości 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Najnowocześniejsze technologie i mechanizmy zabezpieczające, które mają zastosowanie w Polcom Data Center, gwarantują największą i najszybszą moc obliczeniową w całej Polsce.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Zastosowane w Data Center rozwiązania gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa, co zapewnia optymalne warunki dla bezpiecznego przechowywania serwerów, chroniąc je przed zagrożeniami zewnętrznymi.

 • Całodobowa ochrona fizyczna
 • Rozbudowany system kontroli dostępu i system antywłamaniowy
 • System telewizji dozorowej
 • System monitorowania budynku (BMS) kontrolujący pracę wszystkich urządzeń w centrum danych
 • Siedmiostopniowa kontrola dostępu
 • Stały monitoring CCTV
 • Building System Management

Zasilanie

Ciągłość działania serwerów gwarantują rozbudowane systemy zasilania i podtrzymywania zasilaniaoraz system monitorowania parametrów zasilania.

 • Dwa podziemne przyłącza energetyczne średniego napięcia 15kV
 • Rezerwowe agregaty prądotwórcze w układzie N lub N+1
 • Dystrybucja zasilania w układzie 2N
 • System podtrzymania zasilania UPS w układzie nawet 2(N+1)
 • System zasilania przygotowany do dostarczenia do 15kW/RACK
 • Zbiorniki paliwa 50 000 litrów
 • Rozbudowany system monitorowania parametrów zasilania.

Chłodzenie i Ochrona Przeciwpożarowa

W Polcom Data Center zaimplementowano zaawansowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i  systemy chłodnicze.


Zabezpieczenia Przeciwpożarowe
 • Redundantny system gaszenia
 • Wydzielone strefy pożarowe o odporności ogniowej do EI90
 • Wykrywanie pożaru oparte na systemie wczesnej detekcji dymu
 • System gaszenia gazem neutralnym dla ludzi, sprzętu i środowiska

Klimatyzacja
 • Dwa niezależne źródła chłodu
 • Redundantny system klimatyzacji precyzyjnej
 • Nadmiarowy układ chiller’ów wody lodowej
 • Dwie redundantne drogi dystrybucji wody lodowej
 • Możliwość wychłodzenia do 15kW/RACK

Jakość i certyfikaty

Polcom Data Center spełnia najwyższe standardy jakości i  bezpieczeństwa, zgodne z  najwyższym, IV poziomem międzynarodowej normy stworzonej dla ośrodków data center.

 • ISO 9001:2008 HU 10
 • ISO/IEC 27001:2013 HU 11/6162
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia, „Tajne NATO”, „Tajne UNIA”, Tajne KRAJ”


Łącza

nazwa.pl korzysta z szerokopasmowych łączy w technologii światłowodowej do kilku niezależnych operatorów. W transmisji danych wykorzystywany jest protokół dynamicznego routingu BGP4 zapewniający wybór optymalnej trasy przesyłu danych. Ruch na łączach jest dzielony z uwzględnieniem ich szybkości oraz obciążenia.

Styki telekomunikacyjne nazwa.pl:

 • 2x10 Gbps Polcom
 • 10 Gbps AORTA
 • 10 Gbps Netia

Z uwagi na różne funkcje serwery podzielone są na kilka grup funkcjonalnych w zależności od roli jaką pełnią w infrastrukturze nazwa.pl:

 • klaster serwerów obsługujących serwowanie WWW,
 • klaster serwerów zajmujących się obsługą i przechowywaniem poczty elektronicznej, wraz z dedykowanym klastrem obliczeniowym służącym do ochrony przed spamem i wirusami,
 • klaster serwerów bazodanowych.

Konfiguracje serwerów dobierane są indywidualnie w ramach poszczególnych grup na podstawie stałego monitoringu parametrów takich jak: wykorzystanie czasu procesora, pamięci RAM, zasobów dyskowych, obciążenie serwera (load).

Dane składowane są na macierzach RAID10. Z uwagi na duże wymagania mocy obliczeniowej, większość serwerów wyposażonych jest w 12 rdzeniowe procesory oraz minimum 24 GB pamięci RAM.

Poszczególne serwery połączone są z siecią przy wykorzystaniu architektury TOR (top-of-the-rack). Wszystkie połączenia w sieci są redundantne. Połączenia między serwerami realizowane są z szybkością 2x1Gbps, a poszczególne szafy połączone są z rdzeniem sieci przy wykorzystaniu połączeń 2x10Gbps.

backup

Wszystkie dane na serwerach nazwa.pl zabezpieczone są dodatkowymi kopiami bezpieczeństwa sporządzanymi na wypadek awarii systemów dyskowych. Uaktualnianie kopii odbywa się co 24 godziny dedykowanym łączem 10Gbps. Dane przechowywane są na niezależnych nośnikach zlokalizowanych w zewnętrznym Centrum Danych oddalonym o kilka kilometrów od Data Center.

firewall

Z uwagi na pojawiające się zagrożenia ze strony użytkowników sieci, nazwa.pl zapewnia ochronę wszystkich serwerów zlokalizowanych w Data Center. Ochrona realizowana jest przy użyciu nadmiarowego, redundantnego systemu firewalli pozwalającego na określenie polityki bezpieczeństwa dla każdego serwera indywidualnie. W przypadku wykrycia zagrożenia system automatycznie lub za pośrednictwem pracownika nazwa.pl umożliwia blokadę zagrożonego zasobu.

Polityka antyspamowa

Ochrona antyspamowa kont pocztowych w nazwa.pl

Konta pocztowe Klientów nazwa.pl chronione są przez system antyspamowy, filtrujący wiadomości automatycznie zidentyfikowane jako spam. Użytkownik serwera może dokonać modyfikacji ustawień filtru z poziomu programu Active.admin.

nazwa.pl wobec spamu dotyczącego serwisów utrzymywanych na serwerach nazwa.pl

Filtrowanie jest stosowane również dla wiadomości wychodzących z serwerów pocztowych nazwa.pl. W ten sposób zmniejszane jest ryzyko rozsyłania spamu przez użytkowników serwerów i obniżania reputacji adresów IP.

W przypadkach, kiedy jednak ma to miejsce, zgłoszenie otrzymania spamu, dotyczącego serwisu utrzymywanego na serwerach nazwa.pl, należy przesłać na adres e-mail abuse@nazwa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać pełne nagłówki oraz treść otrzymanej wiadomości, którą użytkownik uznał za spam.

Jeżeli zgłoszenie jest w pełni udokumentowane (zawiera ww. elementy) i otrzymana korespondencja handlowa nosi znamiona spamu, wówczas domena, której dotyczy spam, zostaje zablokowana, usunięta z DNS nazwa.pl oraz dopisana do listy domen nieobsługiwanych w nazwa.pl, a serwer zostaje zablokowany. Równocześnie następuje rozwiązanie umowy świadczenia usługi serwera przez nazwa.pl.

Regulamin świadczenia usługi serwera w nazwa.pl

Odpowiednie zapisy dotyczące polityki antyspamowej znajdują się również w Regulaminie usługi serwera. Określa on warunki i zasady świadczenia usługi serwera oraz precyzuje prawa i odpowiedzialność nazwa.pl oraz Klienta korzystającego z usługi.

Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytet nazwa.pl. W celu zapewnienia wszystkim Klientom jednakowo wysokiej jakości usług, na współdzielonych między wielu użytkowników platformach serwerowych, obowiązują parametry bezpieczeństwa. Każda usługa świadczona przez nazwa.pl ma zapewnione zasoby na serwerze, gwarantujące możliwość pełnego wykorzystania parametrów określonych w umowie. Parametry bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia poprawnego działania usług Klientów współdzielących zasoby sprzętowe przed nadmiernym obciążeniem serwera przez pojedynczego Klienta.

nazwa.pl poprzez wprowadzenie parametrów bezpieczeństwa jest w stanie zapewnić każdemu Klientowi nieprzerwane funkcjonowanie usługi przez 99,9% czasu jej świadczenia. Wartość ustalonych parametrów została określona na podstawie stałego monitoringu serwerów nazwa.pl i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawnie wykonanych aplikacji.

Dla serwerów serii Active obowiązują parametry bezpieczeństwa podane w poniższej tabeli. Dla usług Strona WWW, midiKREATOR WWW, maxiKREATOR WWW, Kreator Stron WWW, Kreator Stron WWW PRO oraz dla usługi sklepu internetowego obowiązują parametry bezpieczeństwa jak dla serwera Active Cloud Biznes.

Parametry WWW

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 96 MB 128 MB 256 MB 384 MB 256 MB
Jednoczesne połączenia do serwera WWW 60 60 60 60 60
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze WWW w ciągu 24h 21 600 s 32 400 s 43 200 s 86 400 s 36 000 s
Maksymalny czas wykonywania skryptu 30 s 30 s 60 s 90 s 90 s
Maksymalna liczba procesów PHP 16 16 16 16 16
Pamięć RAM - maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 768 MB 1 GB 1,25 GB 2 GB 1,5 GB

Bazy danych

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony
co 24 h
18 000 s 18 000 s 18 000 s 18 000 s 18 000 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny 25 000 25 000 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny 400 000 400 000 Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby 100 000 000 100 000 000 120 000 000 150 000 000 150 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 60 60 60 60 60
Maksymalny czas wykonywania zapytania 180 s 180 s 180 s 180 s 180 s
Maksymalny rozmiar bazy danych 1 GB 1 GB 1.5 GB 2 GB 2 GB

Poczta

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 300 300 500 1000 1000
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera SMTP / POP3 / IMAP 60 70 80 80 80
Maksymalna liczba wiadomości e-mail na serwerze 250 000 500 000 750 000 2 500 000 1 000 000

Harmonogram zadań (cron)

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 1 1 1 1 1
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie 60 s 60 s 60 s 60 s 60 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 64 MB 128 MB 256 MB 256 MB 256 MB

System plików

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 750 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Sieć

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Maksymalna liczba pakietów wysyłanych w ciągu 1 sekundy 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps(pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 5 TB 5 TB 5 TB 5 TB 5 TB

Parametry bezpieczeństwa obowiązujące w okresie testowym

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Elite
Active Cloud
Max
Transfer możliwy do osiągnięcia mierzony na warstwie IP w kierunku z i do usług 10 GB 10 GB 10 GB 10 GB 10 GB
Wykorzystanie powierzchni dyskowej 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB 30 GB
Dzienna liczba wiadomości e-mail możliwych do wysyłania przy wykorzystaniu usługi serwera 50 50 50 50 50
Godzinowy limit wiadomości e-mail możliwych do wysyłania przy wykorzystaniu usługi serwera 10 10 10 10 10
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 5 5 5 5 5

ADRES KORESPONDENCYJNY

nazwa.pl sp. z o.o.
Cystersów 20a
31-553 Kraków

NIP: 6751402920
REGON: 120805512

kontakt@nazwa.pl
Fax: 12 297 88 08

KRS: 0000594747
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 114 384 000 zł