Twój koszyk
serwery

Technologie

Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytety nazwa.pl, dlatego firma zdecydowała się na kolokację swoich serwerów w najnowocześniejszym Data Center w Polsce, gdzie dla serwerów została przygotowana specjalnie wydzielona przestrzeń, chroniona wielopoziomową kontrolą dostępu.

Bezpieczeństwo serwerów nazwa.pl gwarantowane jest przez zgodność z najwyższą klasą standardu ANSI/TIA 942 - TIER IV, Certyfikaty Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia, Tajne NATO, Tajne UNIA, Tajne KRAJ, certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 HU 11/6162 oraz siedmiostopniową kontrolę dostępu.

Serwery nazwa.pl zasilane są w układzie 2N, zabezpieczone agregatami prądotwórczymi w układzie N+1, a cały tor zasilania każdego z urządzeń jest zdublowany, co daje gwarancję ciągłości pracy na poziomie 99,999%. Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym czuwa redundantny system gaśniczy oparty o system gaszenia gazem neutralnym dla ludzi, sprzętu i środowiska.

Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytet nazwa.pl. W celu zapewnienia wszystkim Klientom jednakowo wysokiej jakości usług, na współdzielonych między wielu użytkowników platformach serwerowych, obowiązują parametry bezpieczeństwa. Każda usługa świadczona przez nazwa.pl ma zapewnione zasoby na serwerze, gwarantujące możliwość pełnego wykorzystania parametrów określonych w umowie. Parametry bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia poprawnego działania usług Klientów współdzielących zasoby sprzętowe przed nadmiernym obciążeniem serwera przez pojedynczego Klienta.

nazwa.pl poprzez wprowadzenie parametrów bezpieczeństwa jest w stanie zapewnić każdemu Klientowi nieprzerwane funkcjonowanie usługi przez 99,9% czasu jej świadczenia. Wartość ustalonych parametrów została określona na podstawie stałego monitoringu serwerów nazwa.pl i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawnie wykonanych aplikacji.Dla serwerów serii Active obowiązują parametry bezpieczeństwa podane w poniższej tabeli. Dla usług Strona WWW, midiKREATOR WWW, maxiKREATOR WWW, Kreator Stron WWW, Kreator Stron WWW PRO oraz dla usługi sklepu internetowego obowiązują parametry bezpieczeństwa jak dla serwera Active Cloud Biznes.

Parametry WWW

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Max
Active Cloud
Prestige
Active Cloud
Elite
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 96 MB 128 MB 256 MB 256 MB 256 MB 384 MB
Maksymalny
czas użycia systemu na serwerze
WWW
i harmonogramie
zadań w ciągu 24h
21 600 s 43 200 s 64 800 s 86 400 s 129 600 s 172 800 s
Maksymalny czas wykonywania skryptu 30 s 30 s 60 s 90 s 90 s 90 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej

Bazy danych

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Max
Active Cloud
Prestige
Active Cloud
Elite
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony
co 24 h
21 600 43 200 64 800 86 400 129 600 172 800
Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny 12 500 25 000 37 500 50 000 50 000 50 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny 150 000 300 000 450 000 600 000 600 000 600 000
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby 125 000 250 000 375 000 500 000 500 000 500 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby 1 500 000 3 000 000 4 500 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 40 40 40 40 40 40
Maksymalny czas wykonywania zapytania 180 s 180 s 180 s 180 s 180 s 180 s
Maksymalny rozmiar bazy danych 1 GB 1 GB 1.5 GB 2 GB 2 GB 2 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej

Poczta

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Max
Active Cloud
Prestige
Active Cloud
Elite
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 500 500 500 500 500 500
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna liczba wiadomości e-mail na serwerze 250 000 500 000 750 000 1 000 000 1 500 000 2 500 000
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow.
dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Max
Active Cloud
Prestige
Active Cloud
Elite
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10 10 10 10
Maksymalna zajętość vCPU 1 1 1 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10 10 10 10
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB

System plików

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Max
Active Cloud
Prestige
Active Cloud
Elite
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 750 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000

Sieć

Parametry Active Cloud
Mini
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Active Cloud
Max
Active Cloud
Prestige
Active Cloud
Elite
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 5 TB 5 TB 5 TB 5 TB 5 TB 5 TB

ADRES KORESPONDENCYJNY

nazwa.pl sp. z o.o.

Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków

NIP: 6751402920
REGON: 120805512

kontakt@nazwa.pl

KRS: 0000594747
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 57 600 000 zł