Twój koszyk

Komunikat prasowy

Kraków, 21.03.2013 r.

Rozwiązania szyte na miarę, czyli czym jest crowdsourcing

 

 

Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania firmy jest dopasowanie jej oferty do oczekiwań klientów, tak aby była dokładnym odzwierciedleniem ich potrzeb. Zarządzający dużymi firmami coraz częściej korzystają z różnego rodzaju metod pozyskiwania informacji zwrotnej od klientów, która pozwala tworzyć bardziej kompleksowe i atrakcyjniejsze usługi, dlatego obecnie możemy zaobserwować wzrost popularności ankiet konsumenckich oraz różnych rodzajów crowdsourcingu. 

Crowdsourcing to forma angażowania określonych grup odbiorców w funkcjonowanie firm i korporacji. Podmiot daje konsumentom możliwość realnego wpływu na kształt aktywności firmy oraz treści swojej oferty. Doskonałym przykładem takiej formy działania jest Wikipedia, która niemal w całości tworzona jest przez swoich użytkowników. Crowdsourcing stosowany jest również w sektorze finansowym i bankowym, przykładem takiej inicjatywy jest Bank Pomysłów stworzony przez Bank Zachodni WBK. Jest to platforma, na której klienci mogą na bieżąco oceniać świadczone im usługi finansowe. Crowdsourcing stosowany jest również w reklamie i promocji. Nowe kampanie firmy Lay’s aktywizują klientów i wykorzystują ich pomysły w tworzeniu nowych smaków swoich produktów. Możemy więc zaobserwować, że takie działanie zyskuje na popularności i staje się coraz bardziej powszechne wśród ludzi odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorstw. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze zbieranie feedbacku od klientów jest doskonałym źródłem informacji na temat oferowanych produktów i usług. Ponadto, wyzwala to wśród klientów większe poczucie utożsamienia się z marką oraz podkreśla ich znaczący wpływ na jej kształt. Przedsiębiorcy pokazują tym samym, że opinie i oczekiwania klientów są kluczową przesłanką, która wyznacza drogę i kierunki dalszego rozwoju firmy. Poprzez proces crowdsourcingu można również pozyskać nowych pracowników, którzy w przyszłości z powodzeniem zasilą szeregi firmy. Na tego typu działalność decydują się głownie duże podmioty, które muszą niemal w czasie rzeczywistym dostosowywać ofertę do potrzeb odbiorców i zmian na rynku. 

Niedawno również nazwa.pl, lider rynku usług hostingowych i rejestracji domen w Polsce, zaczęła wykorzystywać ten pomysł. nazwa.pl stworzyła serwis pomysły.nazwa.pl, który przeznaczony jest dla odbiorców jej usług. W tym miejscu można wyrażać swoje pomysły i sugestie dotyczące aktualnej oferty oraz propozycje związane z kierunkami jej rozwoju. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie konstruktywne uwagi oraz propozycje ze strony klientów. Każda opinia może przełożyć się na zmianę istniejącej lub stworzenie nowej usługi oraz mieć wpływ na usprawnienie funkcjonowania całej firmy - mówi Kalina Pieciun-Regulska, Dyrektor Działu Marketingu nazwa.pl. Crowdsourcing jest elementem nowoczesnego systemu zarządzania oraz konsekwencją niestereotypowego, dwukierunkowego postrzegania relacji klient – usługodawca. Pozwala nieustannie śledzić opinie dotyczące proponowanej oferty oraz monitorować pomysły, które sprzyjają rozwojowi całego przedsiębiorstwa – podsumowuje Pieciun-Regulska.

Zaletą tego typu aktywności jest szybkie pozyskiwanie informacji oraz możliwość bezpośredniej interakcji z klientem. Wszystko wskazuje na to, że wraz ze wzrostem rozwoju nowych technologii, taka forma komunikacji przybierze na popularności i z czasem będzie stosowana w szerszym niż dotąd zakresie.

 

 

Cytat:

Jesteśmy otwarci na wszelkie konstruktywne uwagi oraz propozycje ze strony klientów. Każda opinia może przełożyć się na zmianę istniejącej lub stworzenie nowej usługi oraz mieć wpływ na usprawnienie funkcjonowania całej firmy - mówi Kalina Pieciun-Regulska, Dyrektor Działu Marketingu nazwa.pl. Crowdsourcing jest elementem nowoczesnego systemu zarządzania oraz konsekwencją niestereotypowego, dwukierunkowego postrzegania relacji klient – usługodawca. Pozwala nieustannie śledzić opinie dotyczące proponowanej oferty oraz monitorować pomysły, które sprzyjają rozwojowi całego przedsiębiorstwa – podsumowuje Pieciun-Regulska.