Twój koszyk

Komunikat prasowy

Kraków, 20.08.2015 r.

Polacy zarejestrowali 285 tys. nowych domen .pl - NASK podsumował II kwartał 2015 r.

Według najnowszego raportu NASK za drugi kwartał 2015 roku, rejestracja domen polskich wciąż wykazuje wysoką dynamikę, osiągając 285 tys. nowych nazw. Pozycję lidera w nowych rejestracjach, jak i w obsłudze abonentów nazw domeny .pl od kilku kwartałów utrzymuje nazwa.pl – rejestrator ze 100 proc. polskim kapitałem.

Raport NASK za drugi kwartał 2015 przynosi informacje o dynamicznym wzroście stanu rejestru. Na koniec czerwca 2015 r. w rejestrze było już 2 593 474 nazw, co oznacza wzrost wobec pierwszego kwartału o 53 512 nazw i jednocześnie ponad 2% dynamikę przyrostu kwartalnego, która była najwyższa od 3 lat. Regularnie rośnie też ilość nowych rejestracji domen .pl – w okresie kwiecień - czerwiec br. przybyło 285 003 nazw domeny .pl.

Po bardzo dobrych wynikach nazwa.pl osiągniętych w pierwszym kwartale 2015 roku, NASK komunikuje dalsze umacnianie się krakowskiej spółki na pozycji lidera rejestracji domen w Polsce.
Z udziałem rynkowym na poziomie 31,51% firma osiągnęła historycznie najwyższą dynamikę nowych rejestracji. W okresie od kwietnia do czerwca br. co trzecia domena polska zamawiana była za pośrednictwem nazwa.pl.


Nowością jest pojawienie się OVH SAS w raporcie NASK prezentującym kwartalne wyniki osiągane na polskim rynku domen.

W zakresie obsługi abonentów rejestru domen polskich, nazwa.pl ma udział 23,80% spośród ponad 976 tys. abonentów domeny .pl. Wzrost liczby abonentów jest potwierdzeniem skutecznej strategii firmy oraz wskazuje na preferencje klientów w zakresie wyboru wiarygodnego rejestratora domen.


Realizacja długoterminowej strategii przyjętej na lata 2015-2017 przebiega zgodnie z założeniami i pozwala spółce osiągać zakładane cele. Obecnie nazwa.pl jest najszybciej rozwijającą się polską firmą hostingową i rejestratorem domen, a długofalowe działania strategiczne przekładają się na regularny wzrost, jaki notujemy we wszystkich kluczowych dla nas kategoriach – komentuje Tomasz Żyła, prezes zarządu nazwa.pl S.A.
W marcu br. dokonano aż 105 623 nowych rejestracji, co stanowi trzeci wynik w historii pod tym względem, a średnio na jednego abonenta przypadały 2,65 nazwy domeny .pl.

Na uwagę zasługuje także systematycznie zwiększający się udział nazwa.pl w obsłudze wszystkich domen krajowych .pl (uwzględniający nowe rejestracje i odnowienia), który to wskaźnik na koniec czerwca 2015 roku wyniósł 21,12%.
nazwa.pl jest jednocześnie jedynym rejestratorem (którego dane były dostępne w raporcie za pierwszy kwartał), który nie odnotował spadku udziału w tym obszarze.

Szczegółowy raport NASK:
www.dns.pl/NASK_Q2_2015_RAPORT.pdf