Twój koszyk

Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytet nazwa.pl. W celu zapewnienia wszystkim Klientom jednakowo wysokiej jakości usług, na współdzielonych między wielu użytkowników platformach serwerowych, obowiązują parametry bezpieczeństwa. Każda usługa świadczona przez nazwa.pl ma zapewnione zasoby na serwerze, gwarantujące możliwość pełnego wykorzystania parametrów określonych w umowie. Parametry bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia poprawnego działania usług Klientów współdzielących zasoby sprzętowe przed nadmiernym obciążeniem serwera przez pojedynczego Klienta.

nazwa.pl poprzez wprowadzenie parametrów bezpieczeństwa jest w stanie zapewnić każdemu Klientowi nieprzerwane funkcjonowanie usługi przez 99,9% czasu jej świadczenia. Wartość ustalonych parametrów została określona na podstawie stałego monitoringu serwerów nazwa.pl i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawnie wykonanych aplikacji.Dla serwerów serii Active obowiązują parametry bezpieczeństwa podane w poniższej tabeli. Dla usług Strona WWW, midiKREATOR WWW, maxiKREATOR WWW, Kreator Stron WWW, Kreator Stron WWW PRO oraz dla usługi sklepu internetowego obowiązują parametry bezpieczeństwa jak dla serwera Active Cloud Biznes.

Parametry WWW

Parametry Active Cloud
Start
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 256 MB 256 MB 256 MB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 172 800 s 345 600 s 518 400 s
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry Active Cloud
Start
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Rozmiar bazy danych 1 GB 1 GB 1.5 GB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 172 800 s 345 600 s 518 400 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 500 000 750 000 1 000 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 5 000 000 10 000 000 15 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000 750 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 40 40 40
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej

Poczta

Parametry Active Cloud
Start
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 10 000 15 000 20 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna liczba wiadomości e-mail na serwerze 250 000 500 000 750 000
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry Active Cloud
Start
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 256 MB 256 MB 256 MB

System plików

Parametry Active Cloud
Start
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000 750 000 1 000 000

Sieć

Parametry Active Cloud
Start
Active Cloud
Biznes
Active Cloud
Pro
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB 10 TB  


Parametry WWW

Parametry WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
WordPress Cloud
Pro
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 256 MB 256 MB 256 MB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 345 600 s 518 400 s 691 200 s
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
WordPress Cloud
Pro
Rozmiar bazy danych 1 GB 1.5 GB 2 GB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 345 600 s 518 400 s 691 200 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 750 000 1 000 000 1 250 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 10 000 000 15 000 000 20 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 500 000 000 750 000 000 1 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 40 40 40
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej

Poczta

Parametry WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
WordPress Cloud
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 10 000 15 000 20 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna liczba wiadomości e-mail na serwerze 100 000 250 000 500 000
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
WordPress Cloud
Pro
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 256 MB 256 MB 256 MB

System plików

Parametry WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
WordPress Cloud
Pro
Maksymalna liczba plików na serwerze 100 000 250 000 500 000

Sieć

Parametry WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
WordPress Cloud
Pro
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB 10 TB  


Poczta

Parametry Mail Cloud
Start
Mail Cloud
Biznes
Mail Cloud
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 10 000 10 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna liczba wiadomości e-mail na serwerze 5 000 250 000 500 000  


Parametry WWW

Parametry Wizytówka
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 256 MB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 172 800 s
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej

Bazy danych

Parametry Wizytówka
Rozmiar bazy danych 1 GB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 172 800 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 500 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 5 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 40
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej

Poczta

Parametry Wizytówka
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 10 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB
Maksymalna liczba wiadomości e-mail na serwerze 250 000
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry Wizytówka
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10
Maksymalna zajętość procesorów 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 256 MB

System plików

Parametry Wizytówka
Maksymalna liczba plików na serwerze 500 000

Sieć

Parametry Wizytówka
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB

ADRES KORESPONDENCYJNY

nazwa.pl sp. z o.o.

Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków

NIP: 6751402920
REGON: 120805512

kontakt@nazwa.pl

KRS: 0000594747
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 57 600 000 zł