nazwa.pl
Szanowni Państwo,
 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz w związku z rozpoczęciem obowiązywania rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”) pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach działalności nazwa.pl.

Administrator danych osobowych nazwa.pl sp. z o.o. (ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków)
Kontakt z Administratorem kontakt@nazwa.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@nazwa.pl
Cel przetwarzania danych osobowych
  • Wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  • Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • budowanie relacji biznesowych oraz prowadzenie działalności marketingowej przez Administratora;
Podstawa przetwarzania danych osobowych
  • wykonanie umowy oraz podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b)
  • wykonanie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 pkt c)
  • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) polegający na możliwości budowania relacji biznesowych z kontrahentami
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Wniesienie sprzeciwu możliwe jest za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora podanych powyżej.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach działalności nazwa.pl zostały załączone do niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
zespół nazwa.pl

NR 1 W POLSCE