nazwa.pl
Szanowni Państwo,
 
Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, nazwa.pl dostosowała zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych.
Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych.
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.nazwa.pl/rodo/
Do nowych regulacji prawnych zostały dostosowane Ogólne Warunki Umów, Regulaminy usług, z którymi mogą Państwo zapoznać się na stronie nazwa.pl: https://www.nazwa.pl/pomoc/regulaminy/ oraz Polityka Prywatności.
W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta.
adres e-mail: kontakt@nazwa.pl
numer telefonu: 801 33 22 33 / 22 454 48 10
Z poważaniem
zespół nazwa.pl
NR 1 W POLSCE