nazwa.pl
Szanowni Państwo,
 
z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, nazwa.pl uprzejmie informuje o konieczności dostosowania się zarówno dostawcy, jak i użytkownika usługi do zasad wynikających z tego rozporządzenia.
W związku z powyższym, dostosowując świadczone usługi do nowych regulacji, nazwa.pl informuje o zmianach w Regulaminie sklepu internetowego oraz Ogólnych Warunkach Umów (dokumenty w załączniku). Wspomniane zmiany uniemożliwiają w ramach usług świadczonych przez nazwa.pl sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych przez Klientów niebędących przedsiębiorcami.
Z powodu zaistniałych zmian, Państwa usługa sklepu nie będzie mogła być dłużej realizowana, a umowa warunkująca świadczenie tej usługi zostanie wypowiedziana przez nazwa.pl sp. z o.o. do dnia 9 maja 2018 r. Nazwa.pl jednocześnie informuje, że opłata, którą Państwo ponieśli zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu abonamentowego.
W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:
Adres e-mail: kontakt@nazwa.pl
Numer telefonu: 801 33 22 33 / 22 454 48 10.
Pozdrawiamy
zespół nazwa.pl
NR 1 W POLSCE