nazwa.pl
Szanowni Państwo,
 
z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, nazwa.pl informuje o konieczności dostosowania się zarówno dostawcy, jak i użytkownika usługi do zasad wynikających z tego rozporządzenia.
Mając na uwadze fakt, że zawarli Państwo umowę Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, w ramach której przetwarzane są dane osobowe, nazwa.pl informuje, iż konieczne będzie jej wypowiedzenie i podpisanie nowej umowy, dostosowanej do nowych przepisów prawa. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych otrzymają Państwo pocztą tradycyjną, a wzór nowej umowy przesyłamy w załączniku.
Przed podpisaniem nowej umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych konieczne będzie przeprowadzenie procesu audytu tych danych. Audyt zostanie przeprowadzony przez zespół specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Na podstawie tego audytu zostanie podjęta decyzja, czy zakres przetwarzanych przez Państwa danych pozwala na dalsze świadczenie usługi sklepu.
Przeprowadzeniem audytu zajmie się profesjonalnie przygotowany zespół specjalistów w zakresie przetwarzania danych osobowych. W efekcie, otrzymają Państwo gwarancję, że dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z nowymi przepisami prawa. Usługa audytu jest podyktowana koniecznością dochowania należytej staranności w ocenie przetwarzania danych, jest czasochłonna, może potrwać nawet do 14 dni i wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 2 000 zł + 23% podatku VAT. Proforma za usługę audytu zostanie do Państwa wysłana w następnej wiadomości e-mail.
Dodatkowo nazwa.pl informuje, że po pozytywnym wyniku audytu będzie możliwe zawarcie nowej umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, której wzór otrzymali Państwo w załączniku. Umowa zostanie przygotowana przez dedykowany zespół prawny. Dzięki temu zyskują Państwo pewność, że wszystkie dane będą przechowywane i przetwarzane w prawidłowy sposób przez cały okres świadczenia usługi Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych. Miesięczny koszt usługi Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych wynosi 500 zł + 23% podatku VAT.
Brak zawarcia umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych będzie skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi sklepu przez nazwa.pl z dniem 25.05.2018 r. Jednocześnie informujemy, że opłata, którą Państwo ponieśli zostanie zwrócona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu abonamentowego. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w regulaminie umowa o świadczenie usługi sklepu może zostać wypowiedziana drogą elektroniczną.
W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:
Adres e-mail: kontakt@nazwa.pl
Numer telefonu: 801 33 22 33 / 22 454 48 10.
Pozdrawiamy
zespół nazwa.pl
NR 1 W POLSCE