nazwa.pl
Szanowni Państwo,
 
z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, nazwa.pl uprzejmie informuje o konieczności dostosowania się zarówno dostawcy, jak i użytkownika usługi do zasad wynikających z tego rozporządzenia.
Ze względu na wspomniane modyfikacje w zapisach prawnych, zmianie ulegnie również formuła świadczonej przez nazwa.pl sp. z o.o. usługi Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która uległa wyczerpaniu. Co za tym idzie, z dniem 25.05.2018 r. nazwa.pl sp. z o.o. przestanie realizować tę usługę, a dotychczasowe umowy PPDO podpisane z klientami niebędącymi przedsiębiorcami zostaną wypowiedziane.
W przypadku Klientów niebędących przedsiębiorcami świadczenie usługi będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem przestrzegania zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Umów (dokument w załączniku).
W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:
Adres e-mail: kontakt@nazwa.pl
Numer telefonu: 801 33 22 33 / 22 454 48 10.
Pozdrawiamy
zespół nazwa.pl
NR 1 W POLSCE