nazwa.pl
Szanowni Państwo,
 
z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL, nazwa.pl przekazuje Państwu informacje dotyczące zmian w Ogólnych Warunkach Umów, wynikających z obowiązku dostosowania się do nowych regulacji zarówno dostawcy, jak i użytkownika usług.
Spółka pragnie podkreślić, że warunki współpracy nazwa.pl sp. z o.o. z Klientami nie ulegają zasadniczym zmianom – przede wszystkim ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w Ogólnych Warunkach Umów stosowanych przez nazwa.pl sp. z o.o. wykazywały w istotnej mierze zbieżność z wieloma założeniami RODO. Zasady dalszego świadczenia usług przez nazwa.pl są uregulowane w aktualnych Ogólnych Warunkach Umów (dokument w załączniku).
W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:
Adres e-mail: kontakt@nazwa.pl
Numer telefonu: 801 33 22 33 / 22 454 48 10.
Pozdrawiamy
zespół nazwa.pl
NR 1 W POLSCE