nazwa.pl
Szanowni Państwo,
 
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz w związku z rozpoczęciem obowiązywania rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”) pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe w ramach działalności nazwa.pl.

Administrator danych osobowych nazwa.pl sp. z o.o. (ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków)
Kontakt z Administratorem kontakt@nazwa.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@nazwa.pl
Źródło pozyskania danych osobowych Publicznie dostępne źródło – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Zakres przetwarzania danych osobowych imię i nazwisko, firma, ulica, miejscowość, nr domu, kod pocztowy, poczta, województwo, powiat, kraj, przedmiot i status działalności, numer NIP, numer REGON, adres e-mail, numer telefonu.
Cel przetwarzania danych osobowych budowanie relacji biznesowych oraz prowadzenie działalności marketingowej przez Administratora
Podstawa przetwarzania danych osobowych prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) polegający na możliwości budowania relacji biznesowych
z kontrahentami
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Wniesienie sprzeciwu możliwe jest za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora podanych powyżej.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach działalności nazwa.pl zostały załączone do niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
zespół nazwa.pl

NR 1 W POLSCE

nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków,
miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000594747, wysokość kapitału zakładowego 57 600 000 PLN,
REGON: 120805512 NIP: 6751402920. Kontaktowy adres e-mail: kontakt@nazwa.pl.