nazwa.pl
Szanowni Państwo,
 
nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000594747, REGON: 120805512, NIP: 6751402920, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57 600 000 zł, wypowiada umowę o świadczenie usługi sklepu ze skutkiem na dzień 21.05.2018 r. W tym dniu usługa zostanie zablokowana. Natomiast w dniu 25.05.2018 r. usługa zostanie całkowicie usunięta bez możliwości przywrócenia. Powodem wypowiedzenia jest brak aktualnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, co wynika z zapisu pkt. V.3 w zw. z pkt. V.2 Regulaminu sklepu internetowego w zw. z pkt. V.6 oraz pkt. V.7 Ogólnych Warunków Umów.
Nazwa.pl przypomina o możliwości zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych po pozytywnym wyniku przeprowadzonego odpłatnego audytu. W przypadku zainteresowania usługą konieczny jest kontakt z Działem Obsługi Klienta. Audyt przeprowadzany jest przez zespół specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych firmy nazwa.pl. Proces ten może potrwać do 14 dni. Na podstawie wyników audytu zostanie podjęta decyzja, czy zakres przetwarzanych przez Państwa danych pozwala na dalsze świadczenie usługi sklepu.
W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:
adres e-mail: kontakt@nazwa.pl
numer telefonu: 801 33 22 33 / 22 454 48 10
Pozdrawiamy
zespół nazwa.pl
NR 1 W POLSCE