Firma hostingowa roku


KLAUZULA INFORMACYJNA – PROFIL NA FACEBOOKU

Tożsamość administratora
Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
Dane kontaktowe administratora
Siedziba administratora znajduje się w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17 (31-870 Kraków). Kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest również za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@nazwa.pl – prosimy o zaznaczenie, że korespondujesz w sprawie związanej z naszą grupą dyskusyjną na Facebooku.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nazwa.pl.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zarządzania przez nas grupą dyskusyjną na portalu Facebook na zasadach określonych w regulaminie grupy. Dzięki uczestnictwie w grupie dyskusyjnej możesz publikować posty, dodawać komentarze i inne reakcje do postów, a także zapoznawać się z postami, komentarzami i reakcjami innych użytkowników portalu Facebook, którzy dołączyli do naszej grupy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Grupa służyć będzie również do komunikacji z naszymi Klientami oraz potencjalnymi Klientami, w tym informowania o naszych usługach i działalności, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w postaci marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą inni użytkownicy portalu Facebook. Status grupy możesz sprawdzić w zakładce „Informacje” – jeżeli status będzie oznaczony jako „prywatny” oznaczać to będzie, że tylko członkowie grupy mogą sprawdzić listę członków grupy oraz zobaczyć ich posty. Jeżeli grupa będzie „publiczna”, wówczas każdy użytkownik portalu Facebook będzie mógł sprawdzić listę członków grupy oraz zobaczyć ich posty.

Ponadto, dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach grupy dyskusyjnej będą mieć pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz administratora.

Twoje dane osobowe przetwarzać będzie również portal Facebook na zasadach określonych tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
Okres przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres funkcjonowania grupy dyskusyjnej na portalu Facebook. W każdej chwili możesz jednak usunąć swoje posty i komentarze, a także wykonane interakcje. Możesz również w dowolnym momencie opuścić grupę.

Pamiętaj jednak, że administrator jest uprawniony do samodzielnego usunięcia Twoich postów i komentarzy, w szczególności wtedy, gdy naruszać one będą regulamin grupy dyskusyjnej.
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora:
  • a) dostępu do danych osobowych;
  • b) sprostowania danych osobowych;
  • c) usunięcia danych osobowych;
  • d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • f) przenoszenia danych osobowych.
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, przysługuje Ci również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Źródło obowiązku podania danych osobowych
Aby korzystać z grupy dyskusyjnej musisz posiadać konto na portalu Facebook, które prowadzone jest na zasadach określonych w regulaminie Facebooka.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą służyć do celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do celu profilowania.
Prawo do wniesienia skargi
Informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Lider rynku