Firma hostingowa roku


KLAUZULA INFORMACYJNA – PROFIL NA FACEBOOKU

Tożsamość administratora
Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
Dane kontaktowe administratora
Siedziba administratora znajduje się w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17 (31-870 Kraków). Kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@nazwa.pl – prosimy o zaznaczenie, że korespondujesz w sprawie związanej z naszym profilem biznesowym na Facebooku.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nazwa.pl.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia dokonywania określonych interakcji związanych z naszym profilem biznesowym na Facebooku, w szczególności dodawania oraz przeglądania komentarzy oraz innych reakcji. Profil służyć będzie również do komunikacji z naszymi Klientami oraz potencjalnymi Klientami, w tym informowania o naszych usługach i działalności. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli będziesz kontaktować się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia korespondencji, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prowadzenia bezpośredniego kontaktu z Klientami i potencjalnymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie odbiorców danych osobowych
Z uwagi na specyfikę portalu Facebook, odbiorcą Twoich danych osobowych będą inni użytkownicy portalu, gdyż Twoje interakcje związane z naszym profilem biznesowym (z wyjątkiem prowadzonej korespondencji) będą jawne i dostępne dla innych użytkowników.

Ponadto, dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach naszego profilu biznesowego będą mieć nasi pracownicy i współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi marketingowe na naszą rzecz, a w przypadku osób korespondujących z nami - także dostawca narzędzia HelpDesk służącego do obsługi Klienta, jak również pracownicy naszych spółek zależnych, które świadczą na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi Klienta.

Twoje dane osobowe przetwarzać będzie również portal Facebook na zasadach określonych tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
Okres przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres funkcjonowania naszego profilu biznesowego na portalu Facebook. W każdej chwili możesz jednak usunąć swoje posty i komentarze oraz inne wykonane interakcje zgodnie z regulaminem portalu Facebook.

Korespondencję prowadzoną za pośrednictwem aplikacji Messenger przechowywać będziemy przez okres pozwalający na zachowanie ciągłości korespondencji oraz udokumentowanie określonych faktów na wypadek potrzeby ochrony przed roszczeniami.
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora:
  • a) dostępu do danych osobowych;
  • b) sprostowania danych osobowych;
  • c) usunięcia danych osobowych;
  • d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • f) przenoszenia danych osobowych.
Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, przysługuje Ci również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Źródło obowiązku podania danych osobowych
W celu dokonywania interakcji związanych z naszym profilem biznesowym, musisz posiadać konto na portalu Facebook, które prowadzone jest na zasadach określonych w regulaminie Facebooka.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą służyć do celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do celu profilowania.
Prawo do wniesienia skargi
Informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Lider rynku