Najszybszy hosting w Polsce

Bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług to priorytet nazwa.pl. W celu zapewnienia wszystkim Klientom jednakowo wysokiej jakości usług, na współdzielonych między wielu użytkowników platformach serwerowych, obowiązują parametry bezpieczeństwa. Każda usługa świadczona przez nazwa.pl ma zapewnione zasoby na serwerze, gwarantujące możliwość pełnego wykorzystania parametrów określonych w umowie. Parametry bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia poprawnego działania usług Klientów współdzielących zasoby sprzętowe przed nadmiernym obciążeniem serwera przez pojedynczego Klienta.

nazwa.pl poprzez wprowadzenie parametrów bezpieczeństwa jest w stanie zapewnić każdemu Klientowi nieprzerwane funkcjonowanie usługi przez 99,9% czasu jej świadczenia. Wartość ustalonych parametrów została określona na podstawie stałego monitoringu serwerów nazwa.pl i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawnie wykonanych aplikacji.

Dla serwerów serii Hosting Cloud obowiązują parametry bezpieczeństwa podane w poniższej tabeli. Dla usług Strona WWW, midiKREATOR WWW, maxiKREATOR WWW, Kreator Stron WWW, Kreator Stron WWW PRO oraz dla usługi sklepu internetowego obowiązują parametry bezpieczeństwa jak dla serwera Hosting Cloud Biznes.

Parametry WWW

Parametry Hosting Cloud
Basic
Hosting Cloud
Start
Hosting Cloud
Biznes
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 1024 MB 1024 MB 1024 MB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1024 MB 1024 MB 1024 MB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 86 400 s 172 800 s 259 200 s
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej
Pamięć RAM - maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 8 GB 8 GB 8 GB

Bazy danych

Parametry Hosting Cloud
Basic
Hosting Cloud
Start
Hosting Cloud
Biznes
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 86 400 s 172 800 s 259 200 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000 750 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 25 000 000 50 000 000 100 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000 1 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej

Poczta

Parametry Hosting Cloud
Basic
Hosting Cloud
Start
Hosting Cloud
Biznes
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry Hosting Cloud
Basic
Hosting Cloud
Start
Hosting Cloud
Biznes
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1024 MB 1024 MB 1024 MB

System plików

Parametry Hosting Cloud
Basic
Hosting Cloud
Start
Hosting Cloud
Biznes
Maksymalna liczba plików na serwerze 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Sieć

Parametry Hosting Cloud
Basic
Hosting Cloud
Start
Hosting Cloud
Biznes
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB 10 TB

Parametry WWW

Parametry WordPress Cloud
Basic
WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 1024 MB 1024 MB 1024 MB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1024 MB 1024 MB 1024 MB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 86 400 s 172 800 s 259 200 s
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej
Pamięć RAM - maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 8 GB 8 GB 8 GB

Bazy danych

Parametry WordPress Cloud
Basic
WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 86 400 s 172 800 s 259 200 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 500 000 750 000 1 000 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 25 000 000 50 000 000 100 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000 1 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej

Poczta

Parametry WordPress Cloud
Basic
WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry WordPress Cloud
Basic
WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1024 MB 1024 MB 1024 MB

System plików

Parametry WordPress Cloud
Basic
WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
Maksymalna liczba plików na serwerze 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Sieć

Parametry WordPress Cloud
Basic
WordPress Cloud
Start
WordPress Cloud
Biznes
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB 10 TB

Poczta

Parametry Mail Cloud
Start
Mail Cloud
Biznes
Mail Cloud
Pro
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB

Parametry WWW

Parametry Wizytówka
Basic
Wizytówka
Start
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 1024 MB 1024 MB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1024 MB 1024 MB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 86 400 s 172 800 s
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej
Pamięć RAM - maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 8 GB 8 GB

Bazy danych

Parametry Wizytówka
Basic
Wizytówka
Start
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 86 400 s 172 800 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 500 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 25 000 000 50 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Poczta

Parametry Wizytówka
Basic
Wizytówka
Start
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry Wizytówka
Basic
Wizytówka
Start
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1024 MB 1024 MB

System plików

Parametry Wizytówka
Basic
Wizytówka
Start
Maksymalna liczba plików na serwerze 1 000 000 1 000 000

Sieć

Parametry Wizytówka
Basic
Wizytówka
Start
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB

Parametry WWW

Parametry e-Sklep Cloud
Basic
e-Sklep Cloud
Start
e-Sklep Cloud
Biznes
Limit pamięci dla 1 procesu PHP 1024 MB 1024 MB 1024 MB
Limit pamięci dla serwera Memcached 1024 MB 1024 MB 1024 MB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 86 400 s 172 800 s 259 200 s
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 120 s 120 s 120 s
Maksymalny czas działania procesu 600 s 600 s 600 s
Maksymalna powierzchnia na WWW 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej
Pamięć RAM - maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez wszystkie procesy 8 GB 8 GB 8 GB

Bazy danych

Parametry e-Sklep Cloud
Basic
e-Sklep Cloud
Start
e-Sklep Cloud
Biznes
Maksymalny rozmiar bazy danych 5 GB 5 GB 5 GB
Maksymalny czas użycia procesora na serwerze WWW, w harmonogramie zadań (cron), oraz na bazach danych w ciągu 24h 86 400 s 172 800 s 259 200 s
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu 24h 500 000 750 000 1 000 000
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu 24h 25 000 000 50 000 000 100 000 000
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu 24h 250 000 000 500 000 000 1 000 000 000
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy 100 100 100
Maksymalny czas wykonywania zapytania 120 s 120 s 120 s
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej
50% pow.
dyskowej

Poczta

Parametry e-Sklep Cloud
Basic
e-Sklep Cloud
Start
e-Sklep Cloud
Biznes
Maksymalna liczba wysłanych wiadomości w ciągu 24h 1 000 1 000 1 000
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości 100 100 100
Maksymalny rozmiar wiadomości 1 GB 1 GB 1 GB
Maksymalna powierzchnia na pocztę i bazy danych 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej 50% pow. dyskowej

Harmonogram zadań (cron)

Parametry e-Sklep Cloud
Basic
e-Sklep Cloud
Start
e-Sklep Cloud
Biznes
Maksymalna liczba zdefiniowanych zadań 10 10 10
Maksymalna zajętość procesorów 1 1 1
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań 10 10 10
Maksymalny czas użycia procesora przez proces 540 s 540 s 540 s
Maksymalny czas wykonywania zadań w trakcie 1 przebiegu harmonogramu 540 s 540 s 540 s
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie 1024 MB 1024 MB 1024 MB

System plików

Parametry e-Sklep Cloud
Basic
e-Sklep Cloud
Start
e-Sklep Cloud
Biznes
Maksymalna liczba plików na serwerze 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Sieć

Parametry e-Sklep Cloud
Basic
e-Sklep Cloud
Start
e-Sklep Cloud
Biznes
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) 10 TB 10 TB 10 TB