O nas. Jak pisać o swojej firmie?

Podstrona "O nas" pozwala uwiarygodnić firmę. Sprawdź na blogu nazwa.pl, jak skonstruować stronę „O nas”.

Może się wydawać, że dla pozyskania klienta najważniejszy jest w witrynie firmy dział „Oferta”. Nie mniejsze znaczenie ma jednak podstrona „O nas”, która pozwala uwiarygodnić firmę i jednocześnie nadać jej „ludzki” charakter, poprzez informacje o zespole. Jak skonstruować optymalną stronę „O nas”?

Do kogo skierowana jest strona „O nas”?

Najważniejszą grupą, do której kierujemy przekaz na stronie „O nas” są oczywiście nasi potencjalni klienci. Tych, w pierwszej kolejności, interesuje oferta firmy, ponieważ chcą wiedzieć, że może im zaproponować to, czego szukają.

Następnie jednak najczęściej przechodzą na stronę „O nas”, ponieważ chcą się upewnić, że firma jest w stanie dostarczyć oferowany towar/usługę. Aby zdecydować się na skorzystanie z naszej oferty, muszą nabrać do nas zaufania i uwierzyć w nasze kompetencje.

Ważną grupą odbiorców strony „O nas” są także potencjalni pracownicy. Nawet jeśli nie prowadzimy w danym momencie naboru, warto przygotować się na taką ewentualność, a także dać sobie szansę na otrzymywanie co jakiś czas CV – może się zdarzyć, że któreś z nich nas zainteresuje.

Dla potencjalnych pracowników, tak jak dla klientów, również ważna jest świadomość, że firma budzi zaufanie. Ponadto, jeśli na stronie zamieścimy interesującą historię i rekomendacje, ewentualny pracownik może zechcieć u nas pracować, ponieważ uzna firmę za prestiżową i gwarantującą cenną pozycję w CV.

Potencjalny pracownik z chęcią zobaczyłby także zdjęcia biura, aby wiedzieć, w jakich warunkach miałby pracować. Ważna jest także dla niego informacja o zespole, ponieważ wskazuje na to, jakie znaczenie dla firmy mają zatrudnione w niej osoby.

 

Używaj prostego języka

Tworząc tekst na stronę „O nas”, trzeba pamiętać, że jej adresatem jest głównie potencjalny klient. Oznacza to, że nie powinniśmy posługiwać się językiem, którego sami używamy, ale właśnie takim, jakiego używa adresat. W tym celu należy sobie wyobrazić, jak można zaprezentować ofertę osobom nieobeznanym z naszą branżą.

Użycie specjalistycznego języka wcale nie przedstawi naszej firmy jako bardziej kompetentnej. Potencjalny klient może poczuć się raczej lekceważony lub zwyczajnie nie zrozumieć, czym tak naprawdę się zajmujemy. Możliwe, że w takim przypadku przejdzie na stronę konkurencji, która potrafi swoją ofertę przedstawić w czytelniejszy sposób.

Dlatego za każdym razem, gdy konstruujemy zdanie, zastanówmy się, czy danego słowa nie można zastąpić prostszym. Aby sprawdzić zrozumiałość naszego tekstu, możemy posłużyć się np. narzędziem Jasnopis. Należy jednak wziąć pod uwagę, że Jasnopis może wskazywać jako niezrozumiałe również fachowe terminy, których czasem nie da się uniknąć. Pomoże jednak uprościć używane słownictwo i struktury gramatyczne.

 

Przedstaw w skrócie ofertę

Dobrze jest rozpocząć treść strony „O nas” akapitem dotyczącym naszej oferty. Można go zatytułować np. Czym jest [nazwa produktu/usługi]. Powinny być to 2/3 krótkie zdania, podsumowujące w skrócie najważniejszy składnik naszej oferty oraz to, czym wyróżnia się ona na tle konkurencji.

Warto w tej sekcji używać języka korzyści. W tym celu należy nie tyle skupić się na cechach naszych produktów, ale raczej na tym, jaką wartość mogą stanowić dla potencjalnego klienta.

 


PRZECZYTAJ TAKŻE:


 

Napisz o swojej historii

Konstruując stronę „O nas” nie należy poprzestać na suchym przedstawieniu faktów. Dużo łatwiej zapada w pamięć i lepiej angażuje dobrze opowiedziana opowieść. Storytelling możemy wykorzystać, pisząc o:

 • pomyśle na biznes, który sprawił, że zajęliśmy się daną dziedziną, a także okolicznościach, w jakich zrodził się pomysł (np. „Tomasz dostrzegł lukę na rynku gastronomii, kiedy jako młody człowiek pracował w McDonald’s”);
 • naszych początkach i wyzwaniach, które napotkaliśmy na początku działalności (np. „Zaczynaliśmy w garażu domu rodziców Tomasza. Dostawy realizowaliśmy sami, codziennie stojąc w kolejkach na poczcie”);
 • drodze rozwoju, podkreślając jego dynamikę (np. „Rok po założeniu firmy zatrudnialiśmy 50 osób, w 2012 było to już 150 osób w dwóch oddziałach”). W tym miejscu nie musimy poprzestawać jedynie na tekście – możemy również zamieścić oś czasu w formie graficznej z datami oraz hasłowym opisem kolejnych etapów rozwoju firmy.

Opowiedz o zespole

Firmę tworzą ludzie, dlatego należy zadedykować im odpowiednio dużo miejsca. Dzięki temu firma nie będzie odbierana jako zdehumanizowana organizacja, ale taka, za którą stoją energia i kompetencje zespołu.

Ważne jest tutaj zaprezentowanie sylwetek założycieli. Można napisać np. o pasjach, które skłoniły ich do stworzenia firmy. Dzięki temu przekaz strony będzie dużo bardziej angażujący.

Sekcja o aktualnym zespole firmy może znajdować się pod opisem firmy. Najlepiej, aby były to zdjęcia najważniejszych osób w firmie wraz z rolą, którą pełnią oraz dwu-, trzyzdaniowym opisem. Jego struktura może wyglądać tak:

 • “Tomasz jest absolwentem WSH i od lat zajmuje się działalnością e-commerce”;
 • “W naszej firmie koordynuje działania marketingowe”;
 • “Jego pasją jest fotografia przyrody, na co poświęca każdą wolną chwilę”.

Poza tym należy wspomnieć, ile osób tworzy obecnie nasz zespół. Dodatkowo dobrze jest zamieścić jego zdjęcie grupowe.

 

Napisz o sukcesach

Ważne dla uwiarygodnienia firmy jest przedstawienie jej sukcesów. Warto opisać zrealizowane przez firmę projekty, które były największym wyzwaniem i wymagały wysokich kompetencji (np. „w 2015 r. jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy […]”).

Jeżeli otrzymaliśmy nagrody, wyróżnienia lub certyfikaty, również warto je wymienić. Najlepiej zrobić to w osobnej sekcji np. z ikonami konkretnych nagród. Certyfikaty powinny być również możliwe do pobrania w formie PDF-ów.

 

Zamieść rekomendacje

Tzw. dowód społeczny pełni niezwykle ważną rolę przy podejmowaniu decyzji zakupowych przez potencjalnych konsumentów. Jeśli pokażemy, że ktoś już skorzystał z naszych usług i może je polecić, łatwiej nam będzie zdobyć zaufanie kolejnych klientów.

Rekomendacje powinny przede wszystkim brzmieć autentycznie. Aby tak było, najlepiej, żeby były podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z nazwą stanowiska pełnionego w polecającej nas firmie (oczywiście, jeśli to możliwe). Siłę przekazu zwiększą także zdjęcia osoby rekomendującej, jeżeli wyrazi ona na to zgodę.

Warto, aby rekomendacjom poświęcona była osobna podstrona. Na stronie „O nas” powinny się znaleźć jedynie krótkie cytaty z np. 3 rekomendacji i linkiem “Zobacz więcej rekomendacji”. Jako że taki sam blok warto zamieścić także na stronie głównej, najlepiej, aby rekomendacje z obu stron się nie powtarzały.

Formą rekomendacji jest również wymienienie najważniejszych klientów firmy. Warto wybrać tutaj firmy prestiżowe, które będą świadczyć o naszych kompetencjach. Najwygodniej jest to zrobić w formie boxu z grafikami logo kilku najważniejszych klientów.

 


PRZECZYTAJ TAKŻE:


 

Podziel się publikacjami o Tobie

Jeżeli możemy pochwalić się obecnością w mediach, warto stworzyć osobną sekcję „Napisali o nas”. Zamieścić tam można linki do artykułów lub plików PDF, jeśli artykuły ukazały się w prasie drukowanej. Jeżeli materiały o nas dostępne są na YouTube, warto zakorzenić na stronie odpowiednie video.

 

Pokaż, gdzie pracujesz

Warto pokazać także swoje biuro, dzięki czemu potencjalny klient zyska „dowód” na to, że nie istniejemy jedynie w wirtualnej rzeczywistości. Duże i dobrze urządzone miejsce pracy pozwala także podnieść prestiż firmy.

Jeżeli jesteśmy producentem, warto zamieścić także zdjęcia zakładu. Dzięki temu pokażemy skalę naszego przedsięwzięcia oraz to, że dysponujemy odpowiednim zapleczem produkcyjnym.

Zdjęcia z miejsca pracy mają podstawowe znaczenie dla potencjalnych pracowników. Dzięki nim będą wiedzieli, w jakich warunkach mają szansę pracować, co może ich dodatkowo zachęcić do złożenia aplikacji.

 

Pamiętaj o social media

W przypadku wielu branż obecność w social media to konieczność. Dlatego na stronie „O nas” musi znaleźć się miejsce na przyciski social media przenoszące do stron na Facebooku czy LinkedIn.

Można również użyć widgetów social media pozwalających nie tylko na przejście do danego profilu, ale także jego polubienie i zobaczenie ostatnich postów firmy. Dzięki temu potencjalny klient zobaczy, że firma „żyje”, na bieżąco coś się w niej dzieje, a ponadto zależy jej na utrzymywaniu kontaktu ze swoimi klientami.

 

Zamieść informacje kontaktowe

Co prawda informacje kontaktowe muszą się znaleźć także na osobnej podstronie, jednak na stronie „O nas” warto je powtórzyć. Oznacza to opublikowanie numerów telefonów do konkretnych działów firmy oraz formularza kontaktowego. Treści te powinny znaleźć się na samym dole strony.

 

PODSUMOWANIE

Strona „O nas” to dobry sposób na uwiarygodnienie firmy i wzbudzenie zainteresowania potencjalnego klienta lub potencjalnego pracownika. Tworząc ją, trzeba stosować prosty język, aby nie zniechęcić do siebie odwiedzającego stronę.

Na stronie warto umieścić następujące sekcje:

 • historia firmy — opisanie jej początków oraz historii rozwoju z wykorzystaniem storytellingu;
 • o zespole — krótkie przedstawienie najważniejszych członków zespołu pokazujące ich kompetencje i zainteresowania;
 • sukcesy — wymienienie zrealizowanych przez firmę projektów, które świadczą o jej wyjątkowych kompetencjach, a także wypisanie wyróżnień, nagród i certyfikatów;
 • rekomendacje — powinny się tam znaleźć podpisane imieniem i nazwiskiem cytaty z dłuższych rekomendacji klientów. Wymienić można także najważniejszych klientów firmy, np. prezentując ich logo;
 • napisali o nas — jeżeli na temat firmy pojawiły się artykuły w internecie lub prasie drukowanej, warto je zamieścić. Ewentualne filmy z YouTube również można zakorzenić na stronie;
 • nasza siedziba — tutaj warto opublikować zdjęcia biura i/lub zakładu produkcyjnego;
 • odnośniki social media — w tej sekcji powinny się znaleźć linki do profilów w serwisach społecznościowych lub widgety umożliwiające polubienie profilu i zobaczenie ostatnich wpisów;
 • informacje kontaktowe — tutaj należy opublikować numery telefonów i adresy mailowe działów firmy oraz formularz kontaktowy.

Ostatnim krokiem, który wykonuje potencjalny klient przed podjęciem decyzji o zakupie, jest najczęściej upewnienie się, że usługodawca lub producent są godni zaufania. Dobrze skonstruowana i napisana strona „O nas” może idealnie służyć uwiarygodnieniu nas w jego oczach. Należy zatem poświęcić tej stronie odpowiednio więcej czasu, ponieważ jej jakość potrafi bezpośrednio przełożyć się na sprzedaż (szczególnie w przypadku klientów B2B).

Zostaw komentarz

Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól. Zapewniamy, że Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.