5 zalet szyfrowania backupu

Dlaczego warto wykonywać szyfrowane kopie zapasowe? 5 powodów szyfrowania backupów znajdziesz na blogu nazwa.pl.

Ludzie podobno dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy zaczną je robić. Niestety w dobie szalejącego w Internecie ransomware’u i innych form cyberprzestępczej działalności samo posiadanie backupu nie wystarcza. Ochronę danych należy stosować na wielu poziomach. Takie dodatkowe warstwy zabezpieczeń to szyfrowanie i backup w chmurze, które, występując wspólnie, znacząco zmniejszają ryzyko utraty danych. Oto najważniejsze zalety tych rozwiązań.

Lepsza ochrona danych

Zasadniczą rolę w ochronie danych pełni tzw. obwodowy system bezpieczeństwa. W firmach jest to mniej lub bardziej złożona infrastruktura, obejmująca na przykład zapory sieciowe i narzędzia do ochrony punktów końcowych. Na komputerach użytkowników indywidualnych taką ochronę zapewniać powinien program antywirusowy. O ile jednak system bezpieczeństwa ma za zadanie chronić integralność danych przed atakami z zewnątrz, czyli próbami włamań, infekcjami złośliwym oprogramowaniem i ransomware’em, to gdy już dojdzie do skutecznej infiltracji, jest bezsilny, a włamywacz może do woli hulać po dyskach peceta albo po komputerach pracowników i wykradać cenne dane. Szyfrowanie danych pozwala oddzielić bezpieczeństwo systemu od bezpieczeństwa danych i zabezpiecza dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Zgodność z RODO

Jeżeli prowadzisz firmę, której działalność obejmuje przetwarzanie danych osobowych, szczególna dbałość o bezpieczeństwo danych powinna leżeć w Twoim szeroko pojętym interesie. Rozporządzenie RODO w artykule 32 nakłada na Ciebie jako administratora danych obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych w stopniu odpowiadającym ryzyku ich naruszenia, na pierwszym miejscu wymieniając pseudonimizację i szyfrowanie danych.

Zachowanie kontroli nad danymi

Jak pamiętamy, postępowanie zgodnie z regułami właściwego wykonywania kopii zapasowych wymaga utrzymywania co najmniej jednej kopii poza domem lub siedzibą przedsiębiorstwa. Tymczasem jednym z czynników hamujących rozwój usług chmurowych jest obawa użytkowników przed przekazywaniem swoich danych w ręce dostawcy tej usługi. Wśród wielu firm panuje przekonanie, że żadna usługa chmurowa nie jest tak bezpieczna jak własne centrum danych. Ten argument przestaje mieć jednak znaczenie, jeżeli zaszyfrujemy dane przed odesłaniem ich do chmury i pozostaniemy jedynymi posiadaczami klucza deszyfrującego. Tak jak w oferowanej przez nazwa.pl aplikacji Cloud Backup, która szyfruje kopie zapasowe jeszcze przed wysyłaniem ich na serwery nazwa.pl, a hasło, klucz deszyfrujący, użytkownik nadaje samodzielnie. Szyfrowanie pozwala zachować pełną kontrolę nad swoimi zasobami.

A co w sytuacji, gdy chcemy zrezygnować ze współpracy z danym usługodawcą? Jeżeli nasze dane na jego serwerach są nadal zaszyfrowane i nikt poza nami nie ma do nich dostępu, nie musimy obawiać się, że przechodząc do nowej firmy przypadkowo zostawimy za sobą dokumenty, do których ktoś mógłby uzyskać nieautoryzowany dostęp.

Niestraszna kradzież ani utrata sprzętu

Istotą backupu jest duplikacja plików o kluczowym znaczeniu, aby w razie potrzeby można było je przywrócić. Firma, mając kopię zapasową dokumentacji, zapewnia sobie spokój, bo ciągłość operacji nie jest zagrożona w razie wystąpienia awarii sprzętu, ataku cybernetycznego lub innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu danych. Na przykład utraty sprzętu. Ileż to razy słyszeliśmy o zgubionych lub skradzionych laptopach służbowych, na których znajdowały się dokumenty z wrażliwymi danymi? W podobnej sytuacji są też użytkownicy indywidualni. Nikt, kto ceni sobie ochronę prywatności i tożsamości, nie chciałby stracić kolekcji zdjęć rodzinnych, które mogłyby posłużyć na przykład do tworzenia fałszywych profili użytkowników w serwisach społecznościowych.

Backup w chmurze pozwoli odzyskać stracone pliki, ale to szyfrowanie danych, i to w podstawowej postaci, przed backupem, zabezpieczy je przed dostępem osób niepowołanych i ograniczy ewentualne szkody do minimum. Dodatkowa korzyść to poprawa bezpieczeństwa pracy zdalnej oraz lepsza ochrona środków komunikacji i procesów transferu danych między różnymi urządzeniami i lokalizacjami.

Prostota, dostępność i skuteczność

Narzędzia do backupu i szyfrowania plików są powszechnie dostępne w przystępnych cenach. Na przykład w wypadku oprogramowania Cloud Backup ochrona jednej stacji roboczej dla użytkownika indywidualnego to wydatek rzędu 10 zł miesięcznie. Obsługa programu również nie nastręcza żadnych problemów. Wystarczy instalacja i aktywacja, a następnie wskazanie zasobów do objęcia kopią zapasową. Cloud Backup obsługuje algorytm szyfrujący AES-256. Zastosowanie 256-bitowego klucza czyni z zabezpieczonych w ten sposób archiwów zasoby w praktyce niepodatne na odszyfrowanie. Złamanie zabezpieczeń metodą brute force wymagałoby ogromnych mocy obliczeniowych oraz czasu.