Bezpośrednia rejestracja domen – dlaczego warto pomijać pośredników?

W dobie restrykcyjnych wymagań związanych z RODO, przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z tym, komu powierzają rejestrację swojej domeny. Warto zadbać o to, aby rejestratorem był podmiot, który nie korzysta z pośredników. Jest to niezwykle istotne przy rejestracji domen globalnych, posiadających rozszerzenia, takie jak .com, .biz i .org.

Korzyści z rejestracji domen bez pośredników

Operator, który zapewnia bezpośrednią rejestrację domeny globalnej, nie przekazuje danych osobowych klientów do innych podwykonawców. To ogromna korzyść dla użytkowników, ponieważ żadne prywatne informacje nie dostają się w niepowołane ręce. Klienci dzięki bezpośredniej rejestracji nie są narażeni, między innymi na niechciane reklamy oraz SPAM od firm pośredniczących. Niestety takiej ochrony nie zapewniają podmioty oferujące rejestrację domen w oparciu o inne firmy. Dotyczy to w szczególności rejestratorów, którzy działają poza Europą i nie podlegają regulacjom obowiązującym na starym kontynencie.

Tylko bezpośrednia rejestracja domeny pozwala kontrolować przepływ danych abonenta pomiędzy podmiotami. Polska spółka NetArt Registrar należąca do nazwa.pl posiada odpowiednią akredytację, aby rejestrować domeny globalne od ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), jak również zajmuje się rejestracją domen europejskich. Pozostali polscy operatorzy zmuszeni są przy rejestracji domen globalnych korzystać z pośredników, często zarejestrowanych poza Unią Europejską. W przypadku nazwa.pl Klient ma pewność, że jego dane osobowe podlegają ochronie wynikającej z rodzimych i europejskich przepisów – Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl.

Domeny globalne

Pieczę nad rejestracją domen globalnych z końcówką .com, .org, .biz oraz innymi tzw. najwyższego poziomu sprawuje amerykańska instytucja ICANN. Instytucja ta jest również odpowiedzialna za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie. Bezpośrednia rejestracja domen możliwa jest po spełnieniu szeregu wymogów. Sama procedura trwa co najmniej kilka miesięcy, podczas których dokładnie analizowane są wszystkie wymagane dokumenty. Dana firma, zanim uzyska miano Partnera, jest szczegółowo weryfikowana, między innymi pod kątem wiarygodności. Sprawdzana jest stabilność finansowa firmy, a każdy akredytowany rejestrator zobligowany jest do posiadania ubezpieczenia opiewającego na wielomilionowe kwoty. Firma musi także przedstawić raport rynkowy opisujący jej potencjał i szanse na rozwój. Jednym z wielu kryteriów, jakie musi spełnić firma starająca się o akredytację  jest jej pozycja na rynku.

Wspomniana wcześniej spółka NetArt Registrar posiada akredytację ICANN już 10 lat i do tej pory jest jedyną polską firmą, której udało się tego dokonać. W dodatku spółka NetArt Registrar należąca do nazwa.pl spełniła również kryteria, jakie ICANN postawiła w 2018 roku przed rejestratorami w kontekście wprowadzenia ścisłej regulacji w związku z wejściem w życie RODO. Wytyczne zostały wdrożone szybko i sprawnie w przeciągu jedynie trzech dni – dodaje Krzysztof Cebrat.

Świadomy wybór profesjonalnego rejestratora domen to szereg korzyści związanych z pojęciem bezpieczeństwa w sieci. Operator, który działa podczas rejestracji bez podwykonawców, gwarantuje klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania i przesyłania danych osobowych. Szybko rozwijające się technologie to również nowe cyberzagrożenia, dlatego tak ważne jest, gdzie trafiają prywatne informacje o użytkownikach.