nazwa.pl podwoiła przestrzeń dyskową

Firma nazwa.pl podwoiła przestrzeń dyskową w oferowanych usługach hostingu, udostępniając już w podstawowej ofercie 100GB danych do wykorzystania na strony WWW, pocztę elektroniczną i bazy danych.

Oprócz podwojenia przestrzeni dyskowych, do 5GB zwiększyła się również maksymalna wielkość pojedynczej bazy danych, co umożliwia obsługę w nazwa.pl nawet bardzo dużych witryn i serwisów WWW. Zmianom towarzyszy jednocześnie wzrost maksymalnej mocy obliczeniowej do 16 rdzeni procesora dla każdej z usług hostingowych uruchamianych w środowisku chmury obliczeniowej.

Kolejną zmianą jest podniesienie poziomu zabezpieczeń stron WWW poprzez automatyczną aktywację dodatkowych zabezpieczeń w zaporze sieciowej WAF, przeznaczonej do ochrony aplikacji webowych. WAF stanowi aktywną ochronę wobec zagrożeń związanych z różnymi typami ataków hakerskich, ingerującymi w witryny, bazy danych oraz zawartość aplikacji WWW. Zapora ta zabezpiecza również przed skutkami tych ataków, a w szczególności przed rozsyłaniem spamu, przechwytywaniem oraz podmienianiem treści, a także wyciekiem danych.

Wprowadzone zmiany są wynikiem kolejnej inwestycji nazwa.pl w zakresie rozbudowy klastra serwerów, macierzy dyskowych oraz systemów kopii zapasowych. Dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej nazwa.pl gwarantuje w Umowie dostępność usług o tak wysokich parametrach przez 99,9% czasu trwania okresu abonamentowego. Dynamiczne rozłożenie klientów na setkach serwerów gwarantuje, że strony zawsze działają szybko i niezawodnie, niezależnie od wysokich obciążeń jakie mogą generować strony innych klientów nazwa.pl.

Informujemy równocześnie, że we wszystkich opcjach usług hostingu firma nazwa.pl udostępniła dostęp przez SSH (ang. secure shell), co uprości wszystkie czynności administracyjne związane z instalacją oprogramowania oraz zarządzaniem stronami WWW.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w specyfikacji usług na stronie internetowej nazwa.pl, jak również parametrami bezpieczeństwa pod adresem: https://www.nazwa.pl/hosting/