Koszyk

Active.admin

Domeny

Domena główna a domena dodatkowa na serwerze Active

W Panelu Klienta nazwa.pl istnieje możliwość przekierowania na serwer lub usługę poczty dowolnej liczby domen internetowych. Przekierowane domeny, można również bezpośrednio dodawać w programie Active.admin jako domeny główne lub domeny dodatkowe.

Domeny - korzystanie z kont i aliasów pocztowych

Usługi serwera oraz poczty posiadają swoją przypisaną nazwę (identyfikator) np. twojafirma.nazwa.pl, która jest również domeną główną. Użytkownik może dodać kolejne domeny główne, które pod względem wykorzystania ich do obsługi kont pocztowych, mają cechy podobne do identyfikatora usługi.

Domeny dodatkowe muszą być powiązane z istniejącymi na serwerze domenami głównymi. Do każdej domeny głównej można przypisać dowolną liczbę domen dodatkowych.

Cechy domeny głównej :
  • można utworzyć w niej konto pocztowe,
  • konta pocztowe o identycznych nazwach (przedrostkach adresów e-mail) utrzymywane w różnych domenach głównych są wzajemnie niezależne,
  • można utworzyć w niej alias pocztowy (w tym catch-all).

Cechy domeny dodatkowej :
  • do obsługi poczty można użyć zamiennie domeny dodatkowej, zamiast powiązanej z nią domeny głównej,
  • można korzystać z aliasów pocztowych (w tym catch-all) dla adresów e-mail zawierających domeny dodatkowe.

W programie Active.admin można zamienić domenę główną na domenę dodatkową lub odwrotnie.
Warunki uniemożliwiające dokonanie zamiany domeny głównej na dodatkową:
  • domena jest adresem serwera (zawsze jest domeną główną),
  • domena jest adresem usługi Strona WWW (zawsze jest domeną główną),
  • w domenie głównej istnieją konta e-mail.

Domeny - korzystanie z serwera WWW

Dodane przez użytkownika domeny główne oraz domeny dodatkowe można przekierować na dowolne katalogi na serwerze WWW lub na Stronę WWW.
« poprzednie Kategoria następne »
Ustawienia indywidualne filtru antyspamowego - biała i czarna lista Active .admin Dodanie domeny do serwera